Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Obsah

Historie zámeckého parku

Park na ploše okolo osmi hektarů byl založen v době stavby zámku v letech 1726 - 1734. Největší rozkvět zámeckého parku lze zařadit do období let 1781 - 1828, do doby vlastnictví Marie Walburgy hraběnky Truchsess-Zeil. Žáci jejího vzdělávacího ústavu na zámku se vzdělávali v pěstování ovocných stromů, v parku se nacházela zeleninová zahrada i ovocný sad. Hraběnka nechala vysadit vzrostlé stromy i do širokého okolí celého Kunína.

Před zámkem se nacházel na počátku 19. století francouzský klasicistní parter tvořící pravidelnou úpravu reprezentativního prostoru. Zbývající část parku byla koncipována jako anglický přírodně krajinářský park, tvořený skupinami vzrostlých stromů, obohacené o cizokrajné dřeviny. Pod stromy se nacházelo velmi bohaté bylinné patro, ve kterém dominovaly zejména sasanky, plicníky, prvosenky a na stinných místech česnek medvědí. Skrze louky a porosty tekly potůčky, které byly překlenuty dřevěnými mostky. V zadní části parku se nacházel rybníček.

Zámecký park 1833V letech 1833 - 1880 byl v zámecké zahradě vybudován skleník, kde byly pěstovány exotické rostliny. Ve skleníku byla umístěna oranžérie a rostly zde palmy. Skleník byl vytápěn ústředním topením - teplou vodou. V jeho blízkosti se nacházely dva menší skleníky, sloužící pro užitkové rostliny a zděný domek zahradníka. Blíže k zámku stávala kuželna, původně dřevěná barokní stavba, později přestavěná. Kuželna sloužila na konci 19. století jako letní jídelna a byla cílem nedělních výletníků. Park byl lemován cihlovo-kamennou zdí, v přední části klasicistním plotem.

V roce 1935 došlo k ustoupení nároží parku u kostela z důvodu úpravy silnice. V blízkostiZámecký park 1924 kostela (podél oplocení) stála topolová alej, na kterou dále navazovala dvouřadá kaštanová alej. Na parter navazovala přírodně krajinářská část parku s exotickými dřevinami. Jednou z hlavních kompozičních os byl průhled od vstupní části (mezi zámkem a hospodářskými budovami) do parku. Pohledová osa byla zakončena budovou skleníku.

Po r. 1945 byl zámek i zámecký park ve vlastnictví státu a pak Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V roce 1955 došlo k vykácení plochy pro zřízení fotbalového hřiště. Vliv těchto sportovních aktivit jen uspíšil chátrání skleníku, který byl v roce 1956 spolu se zbytky kuželny odstraněn. Dalšími necitlivými zásahy a chátráním parku byl narušen vodní režim v západní části parku. Cestní síť a parter postupem času zanikly. Narušený vodní režim, zanesené a zničené vodní toky přispěly k přemokření některých částí parku, což se významně projevilo na již tak špatném stavu dřevin, které vlivem vysoké hladiny spodní vody odumírají.

Současnost zámeckého parku

Celková výměra parku se zmenšila téměř na polovinu (4,4 ha). Původní rozloha parku byla zmenšena o úpravu okresní silnice, v místě zahradnictví se skleníky bylo vybudováno fotbalové hřiště a hospodářský dvůr zámku přeměněn na Školní zemědělský podnik Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

V roce 1999 byl zámek i zámecký park převeden do majetku obce a byly zahájeny kroky k přípravě rekonstrukce budovy zámku. Zámecký park byl rekonstruován v roce 2006 podle projektu Zámecký park v Kuníně - pohádková zahrada v Poodří, který vycházel z Návrhu obnovy, přestavby a regenerace zámeckého parku v Kuníně. Rekonstrukcí byla obnovena cestní síť v parku, parter před zámkem, dřevěný spojovací most mezi zámkem a kostelem a dřevěná kuželna v zámeckém parku. Most i kuželna jsou replikami vybudovanými podle dochovaných fotografií a záznamů.

Návštěvní řád zámeckého parku

Provozní řád upravující provoz areálu kunínského zámku

Stránka

 

 


Stránka