Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Zámek Kunín

Tipy na výlet

Zámek Hradec nad Moravicí

Hradecký ostroh náleží k severnímu výběžku pahorkatiny předhůří Nízkého Jeseníku. Zámecký areál v Hradci nad Moravicí se vypíná jako ústřední bod na podélné ostrožně obtékané ze západu řekou Moravicí a na východě potokem Hradečnou; strmé, místy skalnaté srázy nad nimi, bezpečně chránily lokalitu s dlouhou souvislou historií osídlení. Tudy již v pravěku vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu - jantarová stezka. Kvalita architektonického komplexu státního zámku Hradce nad Moravicí, situovaného v 60-ti hektarovém přírodně-krajinářském lesoparku výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně a cenné uměleckohistorické sbírky, jej řadí mezi nejvyhledávanější turistické cíle regionu. Je znám jako důležité kulturní centrum, kde se každoročně koná řada mimořádných akcí; těm již od roku 1962 - vždy v červnu - dominuje hudební interpretační soutěž s mezinárodní účastí Beethovenův Hradec.

www.zamek-hradec.cz

Bílý Zámek Hradec nad Moravicí

 

Zámek Raduň

Letní aristokratické sídlo i rezidence potomků slavného maršála Gebharda Leberechta Blüchera, který vítězil nad Napoleonem, vás vtáhne do životního stylu pruské aristokratické rodiny v 19. a 20. století. Zámecký areál s oranžerií, zahradami a anglickým parkem láká k aktivnímu prožití volného času i k relaxaci.

www.zamek-radun.cz

Zámek Raduň

 

Nový Jičín

Ozdobou města je čtvercové náměstí s podloubím na každé straně. Je prý nejkrásnější na sever od Alp. Nejvíce ale Nový Jičín proslavila kloboučnická výroba. Trvá nepřetržitě přes 200 let a vynesla mu přízvisko Město klobouků.
Stálá expozice v Návštěvnickém centru ukazuje postup výroby klobouků a nechává prostor také pro fantazii návštěvníků. Mohou si vyzkoušet reálné i virtuální klobouky a vyfotit se v nich. V dílně si lze dozdobit miniklobouček. Součástí expozice je interaktivní hra na kloboučníka a dětský kinokoutek s pohádkami o Bobu a Bobkovi, králících z klobouku.
Budova Návštěvnického centra nese jméno Gideona Ernsta baron von Laudona. Slavný vojevůdce tady v roce 1791 zemřel. Vypráví o něm další interaktivní expozice. Lze si v ní zahrát na vojáky, vystřelit z děla a obdivovat dioráma se stovkami cínových vojáčků nebo Laudonovo rekordní jezdecké sousoší vytvořené 3D tiskem.    
Návštěvnické centrum poskytuje i služby turistům. Zároveň pořádá sezonní a tematické jarmarky. Nejvýznamnější akcí bývá červnové Pivobraní. Festival zlatavého moku, dobrého jídla a skvělé zábavy je oblíbenou přehlídkou malých řemeslných pivovarů z Česka i zahraničí.

www.icnj.cz

 

.

Dům přírody Poodří

Dům přírody Poodří se nachází v areálu Záchranné stanice provozované ZO ČSOP Nový Jičín. Návštěvnické středisko se skládá z vnitřní expozice umístěné v barokní faře z roku 1737 postavené majitele zámku v Bartošovicích hrabětem Janem Josef Podstazkým z Prussinowitz, zahradní části, expozice s živými zvířaty a víceúčelového sálu. Návštěvník se stává účastníkem přírodního dění v oderské nivě, do kterého může v dioramatech a na interaktivních panelech sám vstupovat. Vnitřní expozice jsou věnované krajině Poodří, ve které návštěvníci najdou dioramata zobrazující rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Zároveň jsou k dispozici interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, krajině, rostlinách i zvířatech. Jde o interaktivní mapy, interaktivní panoramata, fotogalerie i videogalerie. Zahradní část zahrnuje geologickou expozici, model toku Odry od hor přes meandry v údolí, až k tůni se stojatou vodou. Pro děti jsou zde dřevěná koryta s protékající vodou, vodní mlýnek i hračky. V altánku a pod tisovcem, najdete lavičky pro pohodové posezení a včelí úly. Plocha je doplněna tzv. „Živou zahradou“, seznamující návštěvníky s možnostmi, jak oživit nejen soukromé zahrady, ale i veřejné parky a prostranství a okolí domů. Jde o soubor prvků usnadňující život různých živočichů – budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely. Venkovní expozice živých zvířat je jedinou částí, do které je přístup pouze s doprovodem průvodce. Návštěvníci se seznámí s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale hendikepované jedince, které nelze vypustit do přírody.

www.dumprirody.cz/dum-prirody-poodri

.

Pro návštěvníky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4

Partneři